Een zwerm gezien !

Un essaim !

Les abeilles sortent en essaim. Cela se produit régulièrement. Lorsque la population de la ruche devient trop importante et qu’il fait vraiment beau dehors, la reine part avec une grande partie de sa population. Ils partent et cherchent un autre endroit pour vivre. Les abeilles qui restent dans la ruche se mettent immédiatement au travail. Ils préparent une cellule pour la naissance d’une nouvelle reine.

De bijen zwermen uit. Dit gebeurt regelmatig. Wanneer het volk in de kast te groot wordt en wanneer het buiten echt al of nog wel goed weer is, dan vertrekt de koningin met een groot deel van haar volk. Ze gaan op zoek naar een andere plaats om te wonen. De bijen die achterblijven in de kast gaan meteen aan de slag. Ze maken een cel klaar om een nieuwe koningin te laten geboren worden.